Gatestone Institute Hakkında

"O halde, bırakın nazik ve müşfikçe bağrımıza basalım bilginin araçlarını. Bırakın okumaya, düşünmeye, konuşmaya ve yazmaya cesaret edelim."
— John Adams

Gatestone Institute, tarafsız, kar amacı gütmeyen uluslararası bir politika konseyi ve düşünce kuruluşudur ve ana akım medyanın duyurmakta başarısız olduğu aşağıda sıralanan konularda kamuoyunu bilgilendirmeye kendini adamıştır:

  • Demokratik kurumlar ve hukukun üstünlüğü;
  • İnsan hakları
  • Serbest ve güçlü bir ekonomi
  • Kendi topraklarında ve özgür dünyada barışı tesis etmeye muktedir bir ordu
  • Enerji bağımsızlığı
  • Kişisel özgürlükler, egemenlik ve ifade özgürlüğü konusunda kamuoyunun aralıksız bilgilendirilmesi.

Gatestone Institute, üye olan ve olmayanlar için, dünya liderleri, gazeteciler ve uzmanların sunumuyla, ulusal ve uluslararası konferanslar, brifingler düzenler ve gündemdeki konuları analiz ederek katılımcıların en son gelişmelerle ilgili bilgi sahibi olmasını sağlar, gerektiğinde çözüm üretir.

Gatestone Institute, ABD ve müttefiklerine yönelik askeri ve diplomatik tehditleri, Ortadoğu'daki gelişmeleri ve bunların olası sonuçlarını, aynı zamanda uluslararası kuruluşların şeffaflık ve hesap verebilirliğini işleyen kitaplar ve gatestoneinstitute.org sitesi aracılığıyla online günlük raporlar yayınlamaya devam edecektir.

Gatestone Institute, özel bağışlar ve vakıflar tarafından finanse edilmektedir. Desteğiniz için müteşekkiriz.

Nina Rosenwald, Başkan
Naomi H. Perlman, Başkan Yardımcısı

Amir Taheri, Avrupa Yönetim Kurulu Başkanı